T.C. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Yemekhanesi

T.C. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Yemekhanesi

Tarih: 2021/Ağustos
Lokasyon: Nilüfer/BURSA
Kullanım Amacı: Yemekhane
Toplam İnşaat Alanı: 1000 m²