T.C. Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ek Hizmet Binası

T.C. Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ek Hizmet Binası

Tarih: 2020/Kasım
Lokasyon: Gemlik/BURSA
Kullanım Amacı: Eğitim
Toplam İnşaat Alanı: 2300 m²